Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học máy tính – Lớp cao học K14

24/07/2023

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, từ ngày 22 đến 23/07/2023, Khoa CNTT&TT - Trường Đại học Hồng Đức tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học chuyên ngành Khoa học máy tính, Khóa 14. 

Đến tham dự buổi bảo vệ luận văn có PGS, TS. Lương Thị Kim Phượng, Trưởng phòng QLĐT Sau đại học, PGS. TS Phạm Thế Anh - Trưởng khoa CNTT&TT cùng các thầy cô trong hội đồng đánh giá luận văn và toàn thể học viên khóa 14.

Media/2001_hdu_cntt/FolderFunc/202307/Images/hdubvts-20230729090233-e.jpg

PGS, TS. Lương Thị Kim Phượng, Trưởng phòng QLĐT Sau đại học phát biểu ý kiến.

Mở đầu các buổi làm việc, đại diện Hội đồng đã thông qua quyết định thành lập hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, số lượng thành viên Hội đồng, số lượng học viên bảo vệ, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập,...  của các học viên trong quá trình thực hiện đề tài

Media/2001_hdu_cntt/FolderFunc/202307/Images/z4537074751640-c7212e92d38df975e825e62560d5d5d0-20230724110723-e.jpg

PGS. TS Phạm Thế Anh - Trưởng khoa CNTT&TT phát biểu khai mạc

Trong 2 ngày làm việc, hội đồng luận văn ngành Khoa học máy tính đã diễn ra một cách tập trung, nghiêm túc và công bằng. Các đề tài tham gia bảo vệ được phân tích và đánh giá là có tính sáng tạo và ứng dụng cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chuẩn mực của chương trình.

Tại mỗi Hội đồng, các học viên lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt nội dung luận văn của mình. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức cho các luận văn; nêu nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên.

Media/2001_hdu_cntt/FolderFunc/202307/Images/z4537074759600-3655db4bdcbf53f844eac59f28e32994-20230724110723-e.jpg

Học viên Lê Xuân Sang báo cáo tóm tắt đề tài

Thành công của đợt bảo vệ luận văn lần này tiếp tục là sự khẳng định cho chất lượng đào tạo của Ngành Thạc sĩ Khoa học máy tính trong nhiều năm qua. Chương trình đã không chỉ trang bị cho các học viên kiến thức chuyên môn sâu rộng, mà còn phát triển những kỹ năng mềm quan trọng như kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề, tinh thần tiên phong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và nghiên cứu khoa học.

Xin chúc mừng các học viên Ngành Thạc sĩ Khoa học máy tính Khóa K14 của ngành Khoa học Máy tính đã hoàn thành thành công quá trình bảo vệ luận văn.
Một số hình ảnh nổi bật tại các buổi bảo vệ:

Media/2001_hdu_cntt/FolderFunc/202307/Images/z4538429749695-1e132444fe002290ba7316447abde974-20230724110725-e.jpg
Media/2001_hdu_cntt/FolderFunc/202307/Images/z4542128492486-d57b4f66a437aa5084d69ba075836c7f-20230724110722-e.jpg
Media/2001_hdu_cntt/FolderFunc/202307/Images/anh-2-20230724112039-e.jpg
Media/2001_hdu_cntt/FolderFunc/202307/Images/anh-1-20230724112040-e.jpg
 
 
 

 

Tin liên quan