Quyết định về việc mở ngành đào tạo trình độ tiến sỹ chuyên ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Hồng Đức

21/06/2023

        Thực hiện Luật giáo dục đại học và quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, ngày 21/6/2023 Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức đã ban hành Quyết định Số 1666/QĐ-ĐHHĐ về việc mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính. Mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo đội ngũ tri thức có trình độ cao về khoa học máy tính gắn liền với sự phát triển của kinh tế - xã hội và quá trình chuyển đổi số của tỉnh Thanh Hóa.

        Trải qua nhiều tháng xây dựng, đề án mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính đã được các chuyên gia về giáo dục và công nghệ thông tin đang công tác tại các cơ sở giáo dục uy tín của cả nước thẩm định, thông qua chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chuyên ngành tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính.

Media/2001_hdu_cntt/FolderFunc/202306/Images/image-20230622090223-e.png

Ban giám hiệu nhà trường trao quyết định mở ngành

        Khoa CNTT-TT Trường Đại học Hồng Đức hiện có 02 phó giáo sư và 03 tiến sĩ được giao là đơn vị quản lý chuyên môn và phụ trách tuyển sinh, đào tạo chuyên ngành Khoa học máy tính trình độ tiến sĩ. PGS. TS. Phạm Thế Anh được giao phụ trách ngành Khoa học máy tính trình độ tiến sĩ. Chương trình đạo tạo được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển nhiều chương trình đào tạo của các trường đại học uy tín như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Tours (Pháp). Mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo đội ngũ tri thức có trình độ cao về khoa học máy tính gắn liền với sự phát triển của kinh tế - xã hội và quá trình chuyển đổi số của tỉnh Thanh Hóa, cụ thể:

        -  Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về KHMT đặc biệt trong các lĩnh vực như cơ sở toán học cho tin học, tối ưu hóa, phân tích và đánh giá thuật toán, trí tuệ nhân tạo, học máy, học sâu, khai phá dữ liệu, dữ liệu lớn, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý tiếng nói, thị giác máy tính, mã hoá và mật mã.

        - Có năng lực tư duy độc lập, lãnh đạo nhóm nghiên cứu, sáng tạo trong nghiên cứu, hiểu biết sâu rộng, có năng lực cập nhật và thích ứng nhanh các công nghệ hiện đại về lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin. Có năng lực phản biện, tham vấn, tư vấn các luận điểm khoa học và các vấn đề, chính sách của xã hội về công nghệ thông tin.

        - Làm chủ các phương pháp nghiên cứu và sử dụng hiệu quả các công cụ, thư viện, môi trường lập trình hỗ trợ nghiên cứu; hình thành kỹ năng phát hiện và phân tích vấn đề, đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề, có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế; có kỹ năng soạn thảo báo cáo khoa học và nội dung thuyết trình, trình bày báo cáo, viết đề cương nghiên cứu và bài báo khoa học.

        - Có phong cách làm việc chuyên nghiệp, thái độ cầu thị, khiêm nhường, hợp tác, cẩn thận trong học tập, nghiên cứu và dẫn dắt các nhóm nghiên cứu; có ý thức kỷ luật, tinh thần tự chịu trách nhiệm với kết quả nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các quy tắc, quy định về liêm chính khoa học.

        Dự kiến, mỗi năm Trường ĐH Hồng Đức tuyển sinh từ 3-5 nghiên cứu sinh chuyên ngành Khoa học máy tính. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên lạc: TS. Nguyễn Đình Công, Trưởng bộ môn Khoa học máy tính (ĐT: 0914 537 313).

Media/2001_hdu_cntt/FolderFunc/202306/Images/qd-20230621053135-e.png
Quyết định mở chuyên ngành đào tạo Khoa học máy tính trình độ tiến sĩ - Khoa CNTT&TT
Trường ĐH Hồng Đức

 

Tin liên quan