Tin tức - Sự kiện

PGS, TS Phạm Thế Anh, Trưởng khoa CNTT&TT ĐH Hồng Đức tham dự Đại hội CLB Các Khoa, Viện, Trường CNTT-TT Việt Nam (FISU) nhiệm kỳ II, tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN

14/04/2023
Ngày 7/4/2023, CLB Các Khoa Viện Trường CNTT-TT Việt Nam (FISU Việt Nam) đã tổ chức chương trình Đại hội nhiệm kỳ II tại Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN (UET-VNU) với sự tham dự của hơn 130 đại biểu trên khắp cả nước. Đại hội nhằm bầu ra Ban lãnh đạo nhiệm kỳ II cho FISU, để tiếp tục phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực chuyên môn, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội định hướng Kinh tế số và Xã hội số.

Tin tức - Sự kiện

PGS, TS Phạm Thế Anh, Trưởng khoa CNTT&TT ĐH Hồng Đức tham dự Đại hội CLB Các Khoa, Viện, Trường CNTT-TT Việt Nam (FISU) nhiệm kỳ II, tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN

14/04/2023
Ngày 7/4/2023, CLB Các Khoa Viện Trường CNTT-TT Việt Nam (FISU Việt Nam) đã tổ chức chương trình Đại hội nhiệm kỳ II tại Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN (UET-VNU) với sự tham dự của hơn 130 đại biểu trên khắp cả nước. Đại hội nhằm bầu ra Ban lãnh đạo nhiệm kỳ II cho FISU, để tiếp tục phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực chuyên môn, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội định hướng Kinh tế số và Xã hội số.