Thông tin cán bộ, giảng viên Khoa CNTT&TT

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Phạm Thế Anh Trưởng Khoa   pta.hdu@gmail.com
2 Nguyễn Đình Công Giảng viên 0973.705.593 nguyendinhcong@hdu.edu.vn
3 Nguyễn Thế Cường Phó trưởng khoa 0975.008.134 nguyenthecuong@hdu.edu.vn
4 Trịnh Viết  Cường Phó trưởng khoa 0948.921.740 cuongtrinhviet@gmail.com
5 Nguyễn Đình  Định Giảng viên 0948.911.357 dinhnd77@gmail.com
6 Lê Thị Hồng Phó trưởng BM HTTT 0983.760.415 honghalt@gmail.com
7 Lê Văn  Hào Giảng viên 0974.489.800 levanhao@hdu.edu.vn
8 Lê Thị Thu Hiền Trợ lý CT HSSV 0977.595.552 lethithuhien@hdu.edu.vn
9 Lê Thị  Hồng Phó trưởng BM KHMT 0968.961.818 lethihong@hdu.edu.vn
10 Trịnh Thị  Hợp Giáo viên thực hành 0984.414.994 trinhthihop@hdu.edu.vn
11 Mai Ngọc  Huyền Trợ lý Giáo vụ 0918.250.012 maingochuyen@hdu.edu.vn
12 Lê Diệu Linh Giáo viên thực hành 0945.240.333 ledieulinh1405@gmail.com
13 Trịnh Anh Loan Phó trưởng BM HTTT 0912.415.482 trinhanhloan@gmail.com
14 Trần Doãn  Minh Giáo viên thực hành 0906.258.456 minhtd16@gmail.com
15 Lê Việt  Nam Giảng viên 0916.537.333 levietnamk6@gmail.com
16 Nguyễn Thị Bích  Nhật Giảng viên 0842.600.111 bichnhatspt@gmail.com
17 Trịnh Thị  Phú Phó trưởng BM KHMT 0904.470.579 trinhthiphu@hdu.edu.vn
18 Hoàng Văn  Quý Giảng viên 0915.393.636 hoangvanquy@hdu.edu.vn
19 Nguyễn Đình Thịnh Giáo viên thực hành 0915.789.080 nguyendinhthinh@hdu.edu.vn
20 Lê Đức  Thọ Giáo viên thực hành 0888.828.638 leductho@hdu.edu.vn
21 Nguyễn Thị  Tình CB Hành chính  0904.937.642 nguyenthitinh@hdu.edu.vn
22 Đặng Ngọc Tuấn CB QL PM 0944.296.936 tuandanghdu@gmail.com